Portfoliometodikens tillämpning i vård/rehabilitering/arbetslivsintroduktion är naturlig och konstruktiv. Det handlar om att stärka individen, att ta tillvara och ge ökat utbyte av sina kunskaper och erfarenheter. Portfolion ägs och drivs av sin ägare utifrån ett lärandeperspektiv:

 

Vad kan jag redan? Vad har jag lärt mig? Vad betyder det för min situation? Vart för det mig?

 

Dokumentationen bidrar till att göra något synligt och tillgängligt. Att öka möjligheterna att utnyttja sina styrkor och sin utvecklingspotential.

Kontaktpersoner : birgitta@ellmin.se

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se