Skolan handlar om undervisning, lärande, samspel och kommunikation. Portfoliometodiken har utvecklats för att ge lärare, elever och föräldrar ett praktiskt instrument som kan:


  1. • underlätta lärarnas arbete med att planera och genomföra sin undervisning
  2. • ge eleverna ökat ansvar för, kunskap om och utbyte av sitt lärande
  3. • hjälpa föräldrarna att bättre kunna se, följa och stödja sitt barns utveckling


Porfolio är en dokumentation för värdering både av lärandet (summativ värdering) och för lärande (formativ värdering) till stöd för elevens lärande och lärarens undervisning.

 

En portfolio är både ”tankens fönster” och ”handlingens spegel”.

Entreprenöriellt eller företagsamt lärande, som ska genomsyra alla skolformer, är en undervisningsmodell som syftar till att göra eleverna mer aktiva, ansvarstagande och delaktiga i sitt lärande. Portfolioarbetet får synen på elevaktivt lärande, värdering och kommunikation kring lärandet att hänga ihop.
 

Vi ger referenser, programförslag och offert på begäran.

Kontaktperson skolan: roger@ellmin.se

 

Se även:

  Den goda skolan - att göra skillnad och erbjuda möjligheter

  Lärande i trygg skolmiljö - om att förebygga mobbning
  Bedömning av och för lärande

  Skolans arbetsmiljö - solsida och skuggsida

Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se