Vi är ett familjeföretag som sedan 1980 arbetar med fortbildning, forskning och litteratur kring det goda lärandet och den goda skolan. Sedan 1995 är portfolio och portfoliometodiken ett av våra specialområden. Vi arbetar också med förhållningssätt och arbetsmetoder för en förskole-/skolmiljö med trygghet, trivsel och lärande som ledstjärnor.


Ulrica Ellmin Cederholm är beteendevetare och har under flera år fortbildat förskollärare och utvecklat portfoliometodiken inom förskolan. Hon är en erfaren och efterfrågad föreläsare och även anlitad kvalitetsgranskare. Nu arbetar hon som verksamhetsutvecklare och strateg inom Vård & Bildning i Uppsala men ”gästspelar” ibland i företaget.
e-post: ulrica@ellmin.se

Birgitta Ellmin, Birgitta är processkonsult och arbetar med att integrera portfoliometodiken som dokumentation i förskola, skola och vård/rehabilitering . Birgittas fokus är förhållningssätt, reflektivt tänkande och lärande. Att utgå från ett salutogent perspektiv där individens och arbetslagets styrkor tas tillvara och vidareutvecklas. Birgitta är socionom, familjeterapeut och handledare. Hon är medförfattare till en rad böcker inom området.


e-post: birgitta@ellmin.se

Roger Ellmin, Roger är portfoliopionjär och har i forskning och praktik bidragit till att introducera och utveckla portfolio till ett värdefullt redskap i den didaktiska arsenalen genom att sätta in användningen i ett större sammanhang, bestående av teoribas, förhållningssätt och värdegrund. Roger är fil.dr i psykologi och legitimerad psykolog med ett förflutet som förskole-/skolpsykolog och universitetslektor, en forskande praktiker och praktisk forskare, erfaren föreläsare och författare till flera böcker om lärandets förutsättningar, pedagogik och psykologi.


e-post: roger@ellmin.se

Pär Ellmin, med erfarenheter av både forskning och fortbildning kring portfolio, är nu rektor vid gymnasieskolan Grafiskt utbildningscenter, GUC, i Uppsala och medverkar i företaget bara vid speciella tillfällen. Han är utbildad gymnasielärare i engelska och tyska och hans specialintressen är ledarskapsfrågor och utvecklingen av den europeiska språkportfolion.


e-post: par@ellmin.se

Samarbetspartners

Vi samarbetar med Unikum vad gäller ePorfolio och vi strävar efter samklang mellan teknik och god pedagogik för lärande.

Vi samarbetar också med Knowledge Lab vid Syddansk Universitet i Odense en brygga mellan teori och praktik för att utveckla en väl fungerande Portfolio och vi följer internationell forskning och utveckling inom området. Vi ordnar kurser och seminarier.

Vi är medlem i och ingår i styrelsen för Nordiskt Portfolioforum - en mötesplats för brukare, utvecklare och forskare. I föreningen kan medlemmar mötas och få nya kunskaper och utväxla erfarenheter kring användningen av portfolio. En del arrangemang sker i samarbete med KnowledgeLab.
Ellmin & Ellmin             0221-600 80             ellmin@ellmin.se